PISO Ceste, BCP

Z letošnjim letom vam ponujamo storitev vzpostavitve in posodabljanja banke cestnih podatkov - BCP, katero morate vsako leto do 15. maja poslati na DRSI. Za potrebe vaše občine smo oblikovali tri pakete:

  • PAKET A vsebuje enkratno posodobitev in oddajo BCP, brez dostopa do aplikacije. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
  • PAKET B vsebuje zgolj dostop do aplikacije PISO Ceste. Sami nato vnašate spremembe in posodabljate BCP, ter komunicirate z DRSI. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
  • PAKET C vsebuje dostop do aplikacije PISO Ceste + posodobitev in oddajo BCP. S tem paketom imate nemoten dostop do aplikacije, kjer lahko spremljate ali sami vnašate spremembe. Mi prevzamemo končno posodobitev BCP, oddamo evidenco na DRSI, ter prevzamemo vso komunikacijo in usklajevanje. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO.

Aplikacija PISO Ceste je namenjena celovitemu upravljanju z občinskim cestnim omrežjem. Od temeljnih podatkov, vezanih na odsek in stacionažo, banke cestnih podatkov (BCP), katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, do podpore za izdajanje dovoljenj za zapore, prometnih informacij in cele palete statističnih in analitičnih poročil. Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim cestnim omrežjem je združeno na enem mestu.

Vse vaše podatke lahko vedno izvozite v standardne SHP datoteke in v Excelove datoteke. Omogočen je tudi uvoz vaših obstoječih podatkov in pretvorba med formati.

Oglejte si še:

Za več informacij nas kontaktirajte.

klikni za povečavo

 

Aglomeracije - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

V sistemu PISO smo posodobili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA, ki se nahaja v tematskih sklopih Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP).

klikni za povečavo

Vključena občina Vitanje

Nova PISO občina - Vitanje.

Vitanje

DOF 2016-2019

NOVO: Podlaga iz digitalnega ortofota 2016-2019

V PISO je sedaj vključen najnovejši digitalni ortofoto (DOF) posnet v obdobju med 2016 in 2019.

Na voljo je kot del privzete podlage ali kot posebna podlaga. 

klikni za povečavo

    Vir: GURS, 2019.

Vrednotenje nepremičnin - vrednostne cone

V interni PISO smo vključili vrednostne cone, ki se bodo uporabljale pri vrednotenju nepremičnin. Nahajajo se v tematskem sklopu Nepremičnine > Modeli vrednotenja nepremičnin > ZMVN-1A (predlog oktober 2019)

Javna razgrnitev bo objavljena 1. oktobra, takrat bodo vrednostne cone objavljene tudi v javnem delu.

klikni za povečavo

Evidenca stavbnih zemljišč

V interni in javni PISO smo vključili evidenco stavbnih zemljišč - pozidana zemljišča, ki se nahajajo v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Evidenca stavbnih zemljišč > Pozidana zemljišča.

Evidenca stavbnih zemljišč je v skladu z ZUreP-2 namenjena načrtovanju namenske rabe prostora oziroma novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, načrtovanju komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike za sanacijo in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture, zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu ter za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih in vrednotenje stavbnih zemljišč. Evidenca stavbnih zemljišč je tudi podlaga za podajanje informacij o razvojnih stopnjah in drugih lastnostih stavbnih zemljišč za zainteresirane investitorje. Kot takšna bo lahko omogočila izvajanje ukrepov zemljiške politike ter povečala informiranost investitorjev in s tem bistveno pripomogla k uspešnejšemu razvoju naše države.

Opomba: zajem bo potekal do leta 2021, tako da trenutno podatki za vse občine še niso na voljo.

klikni za povečavo

PISO Javna razsvetljava - NOVO

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta razsvetljave in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave ter beleženje porabe ob predpostavki pridobivanja podatkov s strani dobavitelja električne energije.

Določila glede pravilne izbire posameznih svetilnih teles določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Upravljavci razsvetljave morajo po tej uredbi vzpostaviti načrt razsvetljave in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.

PISO Ceste

V sklopu zajema dejanske rabe cest bomo nadgradili aplikacijo PISO Ceste, ki bo omogočala samodejno in ročno urejanje dejanske rabe cest.

Pri ročnem urejanju bodo uporabniki lahko popravljali obstoječe odseke in dodajali nove. Pri tem si bodo lahko pomagali z GJI, ZKP-jem, optimiziranim ZKP-jem, ZKN-jem, LiDAR-jem itd.

Pri samodejnem urejanju dejanske rabe pa bo aplikacija preverjala ali se je obstoječim ZK točkam spremenil položaj. V kolikor bo aplikacija zaznala spremembe, bo uporabnika opozorila in na njegovo zahtevo samodejno uredila tiste odseke dejanske rabe. Če pa bi uporabnik želel imeti nadzor nad opravljenimi spremembami, pa bo na voljo tudi možnost, da bo uporabnik pregledal spisek sprememb, jih preveril in po potrebi popravil odseke.

Aplikacija bo omogočala tudi takojšnjo oddajo podatkov v predpisani obliki za DRSI.

klikni za povečavo

Vključena občina Hoče-Slivnica

Nova PISO občina - Hoče-Slivnica.

Hoče-Slivnica

Noveliran osnutek aglomeracij (2019)

V tematski sklop Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) smo vključili noveliran osnutek aglomeracij, ki so del osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Vključeno je besedilo osnutka in priloge 1-10.

klikni za povečavo

Stran 3 od 50 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.