PISO Spletni seminarji

Ker nam razmere onemogočajo, da bi prišli fizično do vas, smo se odločili, da pripravimo PISO spletne seminarje, na katerih bomo predstavili aktualno tematiko. Aktualni seminarji in posnetki bodo objavljeni tukaj.

Spletni seminarji so za naše naročnike brezplačni.

Prenova vmesnika 1 - celostranski način

Gotovo ste opazili osvežitev spletnega pregledovalnika, ki funkcionalno ostaja povsem enak prejšnjemu. Verjamemo, da boste s prenovo zadovoljni!

Bistveni poudarki:

 • vmesnik, prilagodljiv velikosti zaslona (tudi na mobilnih napravah!) – ki omogoča celostranski način,
 • vizualna osvežitev ukaznih gumbov in uskladitev s standardi,
 • reorganizacija nastavitev v menijih,
 • (INTERNI DEL) pregled vključenih modulov (tu si lahko ogledate, kaj imate že v uporabi in s čim lahko sistem PISO še nadgradite).

CELOSTRANSKI NAČIN

klikni za povečavo

Dejanska raba javne cestne in železniške infrastrukture

V PISO smo vključili tematski sklop Javna cestna in železniška infrastruktura, ki prikazuje že zajeto dejansko rabo:

 - površin državnih cest,

 - površin železnic,

 - površin občinskih cest.

Nov tematski sklop se nahaja v meniju Tematski sklopi > Druge državne vsebine > Evidenca stavbnih zemljišč > ... .

Vir podatkov: Direkcije RS za infrastrukturo (povezava); z rednim, tedenskim posodabljanjem v PISO.

klikni za povečavo

klikni za povečavo

klikni za povečavo

 

Gozdne vlake

V sistem PISO (samo za interne uporabnike) smo vključili nov sloj gozdnih vlak, ki se nahaja v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet. Omenjeni sloj se ne posodablja tedensko, ampak predvidoma enkrat letno ob posredovanju podatkov s strani Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

klikni za povečavo

GOŠO 4 - bele lise

V sistem PISO smo vključili bele lise v okviru projekta GOŠO 4 (gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije), katerega cilj je omogočiti izgradnjo odprtega širokopasovnega dostopa naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s ter elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s na belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne infrastrukture in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih.

Podatki so vključeni v tematski sklop Druge državne vsebine > GOŠO 4 - Bele lise:

klikni za povečavo

OPOZORILO: Prikazane so arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni do 31.3.2020

V sistem PISO smo dodali arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni do 31.3.2020. Podatki o vrednostih za novonastale nepremičnine po 31.3.2020 posledično niso na voljo.

Dodatna pojasnila na povezavi GURS - vrednosti arhiv

klikni za povečavo

Modeli vrednotenja nepremičnin (ZMVN-1B)

V sistemu PISO smo posodobili sloj modelov vrednotenja nepremičnin, ki veljajo od 1.4.2020. Nahajajo se v tematskem sklopu Nepremičnine.

klikni za povečavo

Sprememba strukture podatkov in množično vrednotenje

Sporočamo, da smo uskladili strukturo podatkov PISO z novo strukturo podatkov kot jo prikazuje GURS v javnem vpogledu. Spremembe se nanašajo na strukturo podatkov stavb in zemljiškega katastra.

Iz podatka o stavbi so odstranjene naslednje informacije:

 • dejanska raba,
 • temeljenje, ogrevanje, telefon, kabelska TV, računalniška mreža, industrijski tok, komprimiran tok, čistilna naprava in tehnični plin,
 • podatek o dvigalu je vezan na del stavbe.

Pri podatku o delu stavbe se je spremenil šifrant dejanske rabe in odstranjene so naslednje informacije:

 • kuhinja, kopalnica, stranišče, število sob,
 • izolacija, klima,
 • počitniška raba, prijavljena dejavnost, najem, parkirna mesta.

Pri podatku o parcelah se je spremenil šifrant dejanske rabe in odstranjen je podatek o vrednosti nepremičnine.

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Namen ukrepov je omiliti posledice epidemije virusa za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj bi se morale nove posplošene vrednosti nepremičnin začeti javno izkazovati že s 1. aprilom 2020. Ker so bila finančna sredstva za te namene začasno prerazporejena na odpravljanje posledic epidemije COVID-19, se bodo nove posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati z zamikom.

Veljavni prostorski akti

V PISO spletnem pregledovalniku bomo v naslednjih dneh določili zeleno barvo tematskima sklopoma, kamor sta vključena veljavni prostorski akt (npr. OPN, prostorski plan) in veljavni podrobnejši izvedbeni akti (npr. OPPN-ji). Omenjena tematska sklopa bosta tudi prestavljena na vrh občinskih vsebin. Tako boste interni in javni uporabniki takoj vedeli, kateri prostorski akt je veljaven.

Na spodnjem slikah si lahko ogledate še primer nove ureditve:

klikni za povečavo

klikni za povečavo

PISO Ceste, BCP

Z letošnjim letom vam ponujamo storitev vzpostavitve in posodabljanja banke cestnih podatkov - BCP, katero morate vsako leto do 15. maja poslati na DRSI. Za potrebe vaše občine smo oblikovali tri pakete:

 • PAKET A vsebuje enkratno posodobitev in oddajo BCP, brez dostopa do aplikacije. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
 • PAKET B vsebuje zgolj dostop do aplikacije PISO Ceste. Sami nato vnašate spremembe in posodabljate BCP, ter komunicirate z DRSI. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
 • PAKET C vsebuje dostop do aplikacije PISO Ceste + posodobitev in oddajo BCP. S tem paketom imate nemoten dostop do aplikacije, kjer lahko spremljate ali sami vnašate spremembe. Mi prevzamemo končno posodobitev BCP, oddamo evidenco na DRSI, ter prevzamemo vso komunikacijo in usklajevanje. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO.

Aplikacija PISO Ceste je namenjena celovitemu upravljanju z občinskim cestnim omrežjem. Od temeljnih podatkov, vezanih na odsek in stacionažo, banke cestnih podatkov (BCP), katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, do podpore za izdajanje dovoljenj za zapore, prometnih informacij in cele palete statističnih in analitičnih poročil. Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim cestnim omrežjem je združeno na enem mestu.

Vse vaše podatke lahko vedno izvozite v standardne SHP datoteke in v Excelove datoteke. Omogočen je tudi uvoz vaših obstoječih podatkov in pretvorba med formati.

Oglejte si še:

Za več informacij nas kontaktirajte.

klikni za povečavo

 

Stran 3 od 51 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.