KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju

Geometrijska poizvedba je nova funkcionalnost, ki omogoča poizvedovanje po določenem območju (poligonu, liniji ali točki). Med drugim lahko s pomočjo geometrijske poizvedbe izvemo, koliko in katere parcele se nahajajo na primer znotraj posamezne enote urejanja prostora (EUP), na določenem vodovarstvenem območju, območju posamezne kulturne ali naravne dediščine in tako dalje.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA1 (1 MB).

klikni za povečavo

Vključitev tematskega sklopa Demografski statistični podatki (SURS)

Druge državne vsebine smo dopolnili s tematskim sklopom, ki prikazuje različne demografske statistične podatke po naseljih. Za primerjavo so v opisnem delu dodani tudi demografski statistični podatki po občinah in državni podatki.

Vir podatkov: SURS

klikni za povečavo

Opomba: Stanje podatkov je 1.1.2011, zaradi česar nekatere prostorske enote in podatki ne odražajo današnjega stanja v celoti.

Vključitev volilnih okrajev

Tematski sklop Prostorske enote (RPE) smo dopolnili s sloji volilnih okrajev, tako za državnozborske kot za lokalne volitve. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni.

Vključeni sloji so:

  • Volitve DZ - volilna enota
  • Volitve DZ - volilni okraj
  • Volitve DZ - volišče
  • Volitve LOKALNE - volilna enota
  • Volitve LOKALNE - volišče

klikni za povečavo

KAKO poiskati več parcel hkrati

Poleg iskanja točno določene parcele v izbrani katastrski občini (navodila so na povezavi), nam PISO Spletni pregledovalnik omogoča, da v izbrani katastrski občini poiščemo več parcel hkrati. Ob tem se izoblikuje seznam parcel, ki ga lahko med drugim izvozimo v "Excel", ga naprej obdelujemo in uporabljamo za različne namene in potrebe.
Internim uporabnikom je omogočen tudi izpis vseh lastnikov iskanih parcel ter izvoz seznama lastnikov parcel v "Excel".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - ISKANJE PARCEL (0.5 MB).

klikni za povečavo

KAKO poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli

Iskanje točno določenih parcel in ogledovanje podatkov o njih je ena izmed najpogostejših operacij v PISO Spletnem pregledovalniku. Izvedemo jo tako, da v izbirniku v zavihku »iskanje« pri iskalnemu polju nepremičnine ohranimo privzeto vrednost (»zemljiški kataster«) (1). S seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO (2) ter v sosednje desno vnosno polje vpišemo številko iskane parcele (števec/poddelilka) (3). Iskanje parcele sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja za parcele (4).

V grafičnem prikazu (karta) se nam izbrana parcela označi (obarva), v tekstovnem delu pa se generira poročilo o njej - izpišejo se podatki iz zemljiškega katastra in registra nepremičnin, kot so številka parcele, površina, lastnik (v javnem delu PISO zgolj pravne osebe, v internem tudi fizične osebe), namenska raba, vrednost nepremičnine …

klikni za povečavo

S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu tekstovnega prikaza lahko izpišemo poročilo o parceli tudi v PDF format ter ga shranimo na računalniku ali natisnemo.

OPOMBA: Za prikaz PDF dokumenta potrebujemo »Adobe Reader«, ki ga lahko brezplačno prenesemo s spletnega naslova www.adobe.com.

 

KAKO poiskati točno določen cestni odsek in stacionažo

PISO spletni in mobilni pregledovalnik nam med drugim omogočata, da s pomočjo posebnega iskalnega polja v zavihku "iskanje" poiščemo točno določen cestni odsek in stacionažo (dolžino na odseku).

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA BCP (1 MB).

klikni za povečavo

*Opomba: Opisana funkcionalnost je na voljo samo v primeru, če so podatki BCP vključeni v sistem PISO.

Novosti pri delu s parcelami

Pripravili smo naslednje novosti, ki se nanašajo na delo s podatki Zemljiškega katastra in evidenco Registra nepremičnin:

 1. Geometrijska poizvedba in Parcele

V seznam parcel kot rezultat Geometrijske poizvedbe, smo dodali tri nova polja:

  1. NAMENSKA RABA (podatek, ki ga Geodetski upravi posredujejo občine, parcela lahko ima več rab, zato se izpiše samo največja z deležem v %, kadar je delež največje rabe manjši od 60% se izpiše samo "mešana raba"),
  2. VRSTA NEPREMIČNINE (parcela ali parcela s stavbo),
  3. VREDNOST NEPREMIČNINE (po podatkih Geodetske uprave na osnovi Registra nepremičnin).

Ti podatki so bili dosedaj vidni samo pri izpisu za posamezno parcelo.

Več o Geometrijski poizvedbi.

OPOMBA: Geometrijska poizvedbas upošteva vidne vsebine na karti, zato je potrebno parcele prikazati na karti, preden se zažene Geom. poizvedba.

2. Parcele v seznamu za lastnika ali posestni list*

Tudi pri seznamu parcel, za izbranega lastnika ali posestni list so dodana zgoraj opisana polja.

3. Sprememba pri iskanju po lastnikih Zemljiškega katastra*

Na željo uporabnikov se sedaj pri iskanju po lastniku ZK in kadar se označi "išči samo lastnike v izbrani katatrski občini" prikažejo na karto in v seznamu samo parcele oz. posestni listi izbrane katastrske občine. Tako imamo nov tip izpisa za določenega lastnika samo znotraj izbrane katastrske občine.

klikni za povečavo

* samo v internem dostopu

KAKO si ogledati trenutno vsebino prikaza v 3D načinu

S pomočjo dodatka za prikaz VRML (Virtual Reality Modeling Language) datoteke - dodatek CORTONA 3D - lahko trenutni prikaz v spletnem pregledovalniku PISO prestavite v 3D okolje.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA 3D (1.3MB).

klikni za povečavo

Nov sloj komunalnih čistilnih naprav

V internem in javnem delu sistema PISO smo vključili nov sloj Komunalne čistilne naprave (vir ARSO), ki se nahaja v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko).

Prikazani podatki so namenjeni za informiranje javnosti, kje in kakšne komunalne čistilne naprave imamo v Sloveniji. Podatki bodo v pomoč pri izdelavi različnih poročil, npr. Poročilo o doseženih standardih opremljenosti v skladu z 22. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11 in 8/12), in za preverjanje usklajenosti delovanja čistilnih naprav z našo in evropsko zakonodajo.

Vir podatkov je Agencija RS za okolje (ARSO). Dodatni opis podatkovnega niza je na voljo na spletni strani agencije (povezava)

klikni za povečavo

OPOZORILO: Položajna natančnost čistilnih naprav je približna in se ne bo zmeraj skladala s položajem na DOF-u. Za natančnejšo lokacijo glejte GJI sloja Objekt kanalizacijskega omrežja in Območje objekta kanalizacijskega omrežja, ki se nahajata v istem tematskem sklopu kot sloj čistilnih naprav.

Prenova tem.sklopa NEPREMIČNINE

Obstoječ tematski sklop Nepremičnine smo prenovili in razširili v 4 podsklope, ter dodali nove vsebine:

1. Lastništvo parcel (pravnih oseb)

Vsebuje sloje iz obstoječega sklopa Nepremičnin, ki prikazujejo Parcele v javni lasti, Parcele v lasti in upravljanju te občine ter sloj, ki na karto izpiše Lastnike parcel z označenim območjem. Na tem sloju je omogočena tudi lokacijska poizvedba. Slika prikazuje primer iz javnega dostopa, ki vsebuje samo lastništvo pravnih oseb.

2. Stavbe po določenih kriterijih

Na novo je dodan prikaz stavb glede na leto izgradnje, ki je kombiniran z dejansko rabo stavbe (stanovanjska, nestanovanjska).

3. Vrednost nepremičnin

Dodana je lokacijska poizvedba, ki poleg vrednosti na kvadratni meter vsebuje še informacijo o vrsti nepremičnine (samo parcela ali parcela s stavbo).

4. Modeli vrednotenja nepremičnin

Nov tematski sklop, ki vsebuje 21 modelov nepremičnin, vsak model pa ima lahko do 20 ravni. Omogočena je poizvedba in povezava dokument, ki podrobno opiše posamezen model, referenčne nepremičninine ter način izračuna vrednosti nepremičnine. 

Stran 33 od 48 << < 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.