Povezava facebooka in twitterja

Odslej lahko novice o ažuriranjih, razvojnih dopolnitvah in o dogodkih spremljate preko twitterja, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom PISOekipa.

Novice bodo obenem prikazane tudi na PISO facebook strani http://www.facebook.com/PISOnovice ter na vstopni strani PISO portala.

NOVOST: Nova aplikativna rešitev PISO Splošni katastri

Za občine, ki uporabljajo storitve PISO je na voljo nova aplikativna rešitev PISO Splošni katastri.

PISO Splošni katastri

Ažuriranje podatkov Divja odlagališča

Podatke v sklopu Druge državne vsebine ⇒ Divja odlagališča odpadkov smo ažurirali. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki so jih evidentirali prostovoljci v sklopu akcije "Očistimo Slovenijo"

Pregled stanja si lahko pogledate v meniju Stanje podatkov.

Ažuriranje podatkov DOF 050

V sistemu PISO smo izvedli še zadnje ažuriranje podatkov DOF 050 - za osrednji in severozahodni del Slovenije - v sklopu tekočega ciklusa letalskih snemanj.

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov". V tekstovni del pod karto se vam izpišejo datumi posameznih podatkov. Podrobno stanje posameznega lista DOF si lahko ogledate s klikom na povezavo "podrobnosti ..." v razdelku Digitalni ortofoto (DOF050).

Grafičen prikaz stanja podatkov listov DOF si lahko ogledate v tematskem sklopu "Pomožni sloji"

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje razpoložljivih listov DOF 050, glede na datum snemanja.

Oglejte si še: Arhivski letalski posnetki (črno-beli).

Funkcionalnost sklopa BCP za vse občine

V preteklih dneh smo zaključili pripravo novih in dopolnitev obstoječih sklopov Cestno omrežje (BCP) z delom za državne ceste (DC) - za vse vključene občine*.

Več informacij boste našli v opisu tematskega sklopa na povezavi Cestno omrežje z banko cestnih podatkov oz. v navodilih na strani 22.

*v javnem delu za tiste občine z obstoječim tematskim sklopom Cestno omrežje (BCP)

Ažuriranje podatkov GURS (december 2011)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

PISO Zbirka podatkov 2012

Že sprejemamo naročila občin za pripravo PISO Zbirke podatkov za leto 2012. Vsi podatki redno na enem mestu, več podrobnosti.

Dodatne možnosti zaznamkov

V zadnjem razvojnem sklopu smo na pobudo in želje uporabnikov dopolnili nekatere možnosti pri Zaznamkih.

Med pomembnejšimi dopolnitvami je dodana možnost ustvarjanja skupin zaznamkov. Za skupine so dodane možnosti:

  • pregled skupnih informacij (število elementov v skupini, vsota dolžin in površin);
  • izvoz podatkov (v izmenjevalna formata GeoRSS in Text);
  • uvoz podatkov;
  • preimenovanje skupin;
  • odstranjevanje celotne skupine zaznamkov;
  • možnost prikazovanja zgolj ene skupine;
  • razvrščanje zaznamkov znotraj skupine.

Podrobnosti si oglejte v uporabniških navodilih (povezava), v poglavju 15. Zaznamki.

Ažuriranje podatkov: Hidrografija in varstvo narave

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih

  • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode)
  • Druge državne vsebine > Varstvo narave

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: ARSO

Vključitev občine SODRAŽICA

Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Sodražica!

SODRAŽICA

Stran 40 od 48 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.