Dodatne možnosti zaznamkov

V zadnjem razvojnem sklopu smo na pobudo in želje uporabnikov dopolnili nekatere možnosti pri Zaznamkih.

Med pomembnejšimi dopolnitvami je dodana možnost ustvarjanja skupin zaznamkov. Za skupine so dodane možnosti:

  • pregled skupnih informacij (število elementov v skupini, vsota dolžin in površin);
  • izvoz podatkov (v izmenjevalna formata GeoRSS in Text);
  • uvoz podatkov;
  • preimenovanje skupin;
  • odstranjevanje celotne skupine zaznamkov;
  • možnost prikazovanja zgolj ene skupine;
  • razvrščanje zaznamkov znotraj skupine.

Podrobnosti si oglejte v uporabniških navodilih (povezava), v poglavju 15. Zaznamki.

Ažuriranje podatkov: Hidrografija in varstvo narave

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih

  • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode)
  • Druge državne vsebine > Varstvo narave

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: ARSO

Vključitev občine SODRAŽICA

Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Sodražica!

SODRAŽICA

NOVOST: Novi aplikativni rešitvi za občine

Razširili smo paleto storitev sistema PISO z dvema novima aplikativnima rešitvama, prilagojenima za potrebe občinskih uprav.

PISO Komunalni prispevek PISO Pokopališča

 

Ažuriranje podatkov: Kulturna dediščina

V tematskem sklopu Kulturna dediščina smo ažurirali podatke. Preko poizvedb po lokaciji omogočajo povezave na zunanje dokumente in podatke Registra kulturne dediščine.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Več o tematskem sklopu najdete na povezavi Kulturna dediščina.

Stanje podatkov in predvideno pogostost ažuriranja si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".
Vir podatkov: MK

Ažuriranje podatkov: Kmetijska zemljišča

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Kmetijska zemljišča (raba) smo ažurirali podatkovni sloj Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: MKGP

Vključitev občine KOSTEL

Skupnosti PISO občin se je v preteklih dneh pridružila tudi občina Kostel.

KOSTEL

Ažuriranje podatkov GURS (september 2011)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Vključitev občine DOLENJSKE TOPLICE

Sistem PISO sedaj na voljo tudi za Občino Dolenjske Toplice.

DOLENJSKE TOPLICE

Ažuriranje podatkov DOF 050

Konec leta 2010 je bilo opravljeno dodatno snemanje novih dofov na primorskem/goriškem območju. Podatki v sistemu PISO so ažurirani - ko bodo na voljo še podatki za preostali del, ki je trenutno iz leta 2006, bomo ažurirali tudi te.

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov". V tekstovni del pod karto se vam izpišejo datumi posameznih podatkov. Podrobno stanje posameznega lista DOF si lahko ogledate s klikom na povezavo "podrobnosti ..." v razdelku Digitalni ortofoto (DOF050).

Grafičen prikaz stanja podatkov listov DOF si lahko ogledate v tematskem sklopu "Pomožni sloji"

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje razpoložljivih listov DOF 050, glede na datum snemanja.

Oglejte si še: Arhivski letalski posnetki (črno-beli).

Stran 40 od 47 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.