Enotno iskanje nepremičnin

Izbirnik (del pregledovalnika z iskalnimi polji na levi strani pregledovalnika) je dobil poenoten nov del, ki združuje iskanje nepremičnin: Zemljiškega katastra (ZK) ter katastra stavb (KS).

Iskanje parcel (ZK):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine ohranimo privzeto vrednost "zemljiški kataster";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko parcele; lahko vpišemo tudi številko zemljiško-knjižnega vložka (ZKV), na primer "ZKV 123"
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja za parcele. Pogled se premakne na območje iskane parcele, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano parcelo.

Iskanje stavb (KS):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine izberemo "kataster stavb";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in opcijsko za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in stavbni del.

Iskanje lastnikov**:

Enotno vnosno polje za iskanje lastnikov tako ZK kot KS je vezano na izbiro vrste nepremičninske evidence nad seznamom katastrskih občin (KO). V kolikor želimo omejiti iskanje znotraj izbrane katastrske občine s seznama, to storimo z označitvijo možnosti "išči samo lastnike v izbrani katastrski občini".

*za spremembo barve izbora se postavite na gumb "i" v orodnem stolpcu na desni strani pregledovalnika in izberite možnost "Nastavitve izbora"

**funkcionalnost internega dostopa

Razvojne posodobitve

V preteklih dneh smo poleg intenzivnega razvoja na področju namenskih aplikacij zaključili z razvojnim ciklom in prehodom na novo tehnologijo sistema PISO ter prenovili delo z nepremičninskimi evidencami. Nekaj glavnih poudarkov:

 1. Enotno iskanje nepremičnin - sprememba v izbirniku in načinu iskanja, odslej je omogočeno iskanje vseh nepremičnin (tako parcel kot stavb/stavbnih delov znotraj ene katastrske občine KO) z enotnim iskalnikom;
 2. Poenoteno iskanje lastnikov nepremičnin glede na naziv tako stavb kot parcel*;
 3. Register nepremičnin (REN) - k izpisu informacij o parcelah in stavbah iz posameznih katastrov so dodane informacije iz Registra nepremičnin - z vrednostmi nepremičnin;
 4. Parcelam je dodan upravljavec (kjer je vpisan);
 5. Označevanje parcel na območju občine brez omejitev prikaza pri določenih merilih;
 6. Tematski sklop "Nepremičnine" - sprememba prikaza parcel v lasti občine (katerekoli oz. občine prijave), dodan prikaz parcel v upravljanju občine;
 7. Tematski sklop "Poslovni subjekti" - posodobitev in poenostavitev iskanja po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Podrobnosti z opisi in nasveti pri upravljanju posameznih funkcionalnosti sledijo v kratkem, sledila bo tudi posodobitev uporabniških navodil. Za vprašanja in nasvete nam pišite na kontakt.

*funkcionalnost internega dostopa 

NAJAVA – Podpora za DWG/DXF

Pri razvoju rešitev PISO Desktop je ena izmed novih funkcionalnosti tudi podpora za delo z geolociranimi DWG/DXF podatki. Uporaba bo enostavna: DWG/DXF datoteko bo uporabnik vključil kot nov podatkovni sloj, brez kakršnihkoli konverzij ali predelav.

Uporaba aplikacije PISO Desktop bo brezplačna.

PISO Desktop bo v preizkusni različici na voljo v terminu maj/junij (samo PISO interni uporabniki), dokončna verzija pa je planirana za termin september/oktober 2012. O vseh novostih glede PISO Desktop vas bomo obveščali sproti.

NAJAVA - PISO Desktop

Za napredne uporabnike sistema PISO pripravljamo rešitev z delovnim imenom PISO Desktop. Gre za aplikacijo, ki izkorišča zmožnosti namiznega okolja in hkrati ohranja enostavnost spletne verzije.

PISO Desktop je PISO, ki si ga boste namestili na vaš osebni računalnik in tako razširili funkcionalnost z novimi opcijami kot npr: Delo z lokalnimi podatki (shp, dxf, ...), hkratna izbira poljubnih tematskih sklopov, integracija z drugimi namiznimi aplikacijami (MS Word, Excel, ArcGIS, ... ), boljša izkoriščenost sistemskih resursov (tiskalnik, odlagališče, GPS, ...), hitrejše delovanje, enotna platforma za druge PISO aplikacije, ...

Uporaba aplikacije PISO Desktop bo brezplačna.

PISO Desktop bo v preizkusni različici na voljo v terminu maj/junij (samo PISO interni uporabniki), dokončna verzija pa je planirana za termin september/oktober 2012. O vseh novostih glede PISO Desktop vas bomo obveščali sproti.

Osvežitev vstopne strani

V preteklih dneh smo nekoliko spremenili izgled vstopne strani PISO portala. Tekoče novice boste lahko spremljali pod karto vključenih občin na desni strani, v desnem zgornjem kotu pa boste našli povezave na facebook, twitter in RSS strani.

Predlagamo vam, da spremljate novice prek katere izmed navedenih strani družbenih omrežij, tako boste redno obveščeni o vseh ažuriranjih, posodobitvah, morebitnih popravkih in nasvetih. Obenem pa boste prek obvestil o vključevanju podatkov za občine spoznali vse možnosti integracije prostorskih podatkov v sistem PISO.

Ažuriranje podatkov GURS (marec 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Funkcionalnost sklopa BCP za vse občine - dopolnitev

Kot nadaljevanje priprave in dopolnitve obstoječih tematskih sklopov Cestno omrežje (BCP) z delom za državne ceste (DC), kar smo izvedli v sredini decembra, smo sedaj zaključili ažuriranje podatkov na občinskem delu z opisnimi podatki, ki smo jih pridobili z Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC).

Obenem smo poažurirali tudi podatke na državnem delu cest. Ažuriranje podatkov se bo izvajalo ob spremembah oziroma najmanj enkrat letno. Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju Stanje podatkov.

Povezava facebooka in twitterja

Odslej lahko novice o ažuriranjih, razvojnih dopolnitvah in o dogodkih spremljate preko twitterja, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom PISOekipa.

Novice bodo obenem prikazane tudi na PISO facebook strani http://www.facebook.com/PISOnovice ter na vstopni strani PISO portala.

NOVOST: Nova aplikativna rešitev PISO Splošni katastri

Za občine, ki uporabljajo storitve PISO je na voljo nova aplikativna rešitev PISO Splošni katastri.

PISO Splošni katastri

Ažuriranje podatkov Divja odlagališča

Podatke v sklopu Druge državne vsebine ⇒ Divja odlagališča odpadkov smo ažurirali. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki so jih evidentirali prostovoljci v sklopu akcije "Očistimo Slovenijo"

Pregled stanja si lahko pogledate v meniju Stanje podatkov.

Stran 40 od 48 << < 20 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.