NOVOST: Divja odlagališča odpadkov

V sistem PISO smo vključili splošen tematski sklop Druge državne vsebine ⇒ Divja odlagališča odpadkov. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki so jih evidentirali prostovoljci v sklopu akcije "Očistimo Slovenijo"

Pregled stanja si lahko pogledate v meniju Stanje podatkov.

Vpogled v lastništvo stavb

V naslednjih korakih vam bomo pokazali, kako lahko pridobite uradne informacije o lastništvu posameznih delov stavb (posamezne bivalne enote, pisarne ...). Uporabili bomo brezplačen dostop do prenovljene zemljiške knjige, ker pa neposredna povezava sistemov ni možna, sam postopek ni tako enostaven, kot bi lahko bil.

PREBERITE SI ŠE NASVET GLEDE VPOGLEDA DO LASTNIŠTVA PARCEL 

1.
Vstopimo v sistem PISO za izbrano občino.
2.
Potrebujemo številko stavbe znotraj katastrske občine, ki jo lahko pridobimo na 2 načina:

a) preko iskanja po naslovu:

Vpišemo naslov in za izbran rezultat, se lokacija hišne številke na zaslonu označi z rdečim markerjem.
Sedaj sprožimo lokacijsko poizvedbo za lokacijo rdečega markerja, tako da izberemo možnost "i" ter kliknemo na "Lokacijska poizvedba".
Številka stavbe se izpiše v opisnem delu pod karto.

Klik na številko stavbe izpiše podatke o tej stavbi in njenih delih.
b) preko lokacijske poizvedbe, tako da izberemo orodje za lokacijsko poizvedbo ("i") ter kliknemo na poljubno stavbo. Na ta način smo izbrano lokacijo označili z rdečim markerjem.
Številka stavbe se izpiše v opisnem delu pod karto.

Klik na številko stavbe izpiše podatke o tej stavbi in njenih delih.
3.
Pregledamo podatke o stavbi in poiščemo del stavbe, ki nas zanima (v primeru večstanovanjske stavbe si pomagamo s številko stanovanja in ostalimi podatki). Preverimo če za ta del obstajajo "katastrski podatki". Poleg številke stavbe potrebujemo za nadaljevanje še številko dela stavbe.

OPOMBA:Samo za dele stavb, ki imajo katastrski vpis bomo lahko pridobili podatke iz elektronske zemljiške knjige.
4.
Odpremo povezavo do zemljiške knjige s klikom na ikono EZK ali pa odpremo spletno stran:
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo
5.
Nadaljujemo na straneh esodstva kot registriran uporabnik
6.
Vpišemo svoje podatke za prijavo. Če še nismo registrirani, kliknemo na nov uporabnik in izpolnimo prijavo, geslo bomo prejeli po e-pošti.

OPOMBA: Ponovna registracija je potrebna, tudi če ste že bili uporabnik prejšnje različice elektronske zemljiške knjige. 
7.
Izberemo e-opravila kot registriran uporabnik
8.
Izberemo postopek eZK-opravila - zemljiška knjiga
9.
Prepišemo številke v okence
10.
Sedaj smo v glavnem delu elektronske zemljiške knjige, kjer lahko izbiramo postopke.
Izberemo prvi postopek:
Redni izpis iz zemljiške knjige

11.
Izberemo tip nepremičnine "posamezni del stavbe" ter vpišemo katastrsko občino (lahko z šifro ali imenom), številko stavbo ter številko dela stavbe.

Kliknemo na Prikaži v PDF obliki.

 
12.
Pridobili smo redni izpis iz zemljiške knjige z vpisanim lastništvom ter morebitnimi drugimi pravicami ali pravnimi dejstvi (hipoteke,...) za izbran del stavbe.

Vpogled v lastništvo parcel

V naslednjih korakih si oglejte, kako pridobite uradne podatke o lastnikih parcel. Uporabili bomo brezplačen dostop do prenovljene zemljiške knjige, ker pa neposredna povezava sistemov ni možna, sam postopek ni tako enostaven, kot bi lahko bil.

PREBERITE SI ŠE NASVET GLEDE VPOGLEDA DO LASTNIŠTVA STAVB 

1.
Vstopimo v sistem PISO za izbrano občino
2.
Pridobimo podatke o izbrani parceli:
a) preko iskalnika:

Podatki se izpišejo v opisnem delu pod karto.
b) preko lokacijske poizvedbe s klikom na lokacijo in številko parcele
 
Podatki se izpišejo v opisnem delu pod karto.
3.
Pripravimo si lahko tudi poročilo s sliko parcele v PDF
(klik na ikono tiskalnika)
4.
Odpremo povezavo do zemljiške knjige s klikom na ikono EZK ali pa odpremo spletno stran:
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo
5.
Nadaljujemo na straneh esodstva kot registriran uporabnik
6.
Vpišemo svoje podatke za prijavo. Če še nismo registrirani, kliknemo na nov uporabnik in izpolnimo prijavo, geslo bomo prejeli po e-pošti.

OPOMBA: Ponovna registracija je potrebna, tudi če ste že bili uporabnik prejšnje različice elektronske zemljiške knjige. 
7.
Izberemo e-opravila kot registriran uporabnik
8.
Izberemo postopek eZK-opravila - zemljiška knjiga
9.
Prepišemo številke v okence
10.
Sedaj smo v glavnem delu elektronske zemljiške knjige, kjer lahko izbiramo postopke.
Izberemo prvi postopek:
Redni izpis iz zemljiške knjige
11.
Vpišemo katastrsko občino (lahko z šifro ali imenom) in parcelno številko.
Kliknemo na Prikaži v PDF obliki.

OPOMBA:Če parcelna številka še nima poddelike, moramo vpisati za parcelo še /0.
(primer parcelo 100 zapišemo kot 100/0).
12.
Pridobili smo redni izpis iz zemljiške knjige z vpisanim lastništvom ter morebitnimi drugimi pravicami (služnosti,...) ali pravnimi dejstvi (hipoteke,...) za izbrano parcelo.

Vključitev občine Mirna

Občina Mirna je samostojna od 22. aprila 2011, obsega pa območje nekdanje krajevne skupnosti Mirna znotraj občine Trebnje. Območje nove občine zajema približno 31 km2, občina pa šteje približno 2600 prebivalcev (podatki GURS in SURS).

MIRNA

Ažuriranje podatkov GURS (junij 2011)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Vključitev občine Radovljica

V sistem PISO se je vključila občina Radovljica, tako uporablja sistem sedaj že 124 občin!

RADOVLJICA

Posodobitev menija "Stanje podatkov"

Z izbiro menija "Stanje podatkov" se vam v tekstovnem delu izpišejo datumi posamezne distribucije podatkov. Odslej so zbrani vsi podatki državnih producentov, izpisani so datumi prevzema oz. vključitve v sistem, informacija o pogostosti ažuriranja in povezava na domače strani producenta.

Ažuriranje podatkov: Register kulturne dediščine

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Kulturna dediščina smo ažurirali podatke. V opisu tematskega sklopa boste našli podrobnejše informacije o vključenem sloju, stanje podatkov pa najdete v meniju "Stanje podatkov".

Več informacij o tematskem sklopu najdete tukaj.

Preko lokacijske poizvedbe (gumb "i") boste v tekstovnem delu prišli do povezave do:

  • opisov režimov;
  • predpisov, ki urejajo varovanje (v kolikor so na voljo) ter
  • podrobnejših opisov enot nepremične kulturne dediščine.

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo

Ažuriranje podatkov: Državni prostorski akti

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Državni prostorski akti in ukrepi smo ažurirali podatke. Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov" (vpisan je datum prevzema podatkov).

OPOMBA: Sklop se bo odslej periodično ažuriral v začetku vsakega meseca oziroma ob objavljenih spremembah podatkov.

Vir podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor

NOVOST: Arhivski letalski posnetki (črno-beli)

K naboru podlag smo dodali arhivske črno-bele letalske posnetke, ki jih je možno prikazovati pri vseh merilih. Podlaga je primerna za pregled morebitnih sprememb v prostoru v določenem obdobju (prikaz novogradenj, potekov infrastrukturnih objektov, sprememb v kmetijski rabi zemljišč ...)

Trenutni letalski posnetki so najnovejši, ki so v tem trenutku na voljo (pregled za Slovenijo si lahko ogledate tukaj). Za črno-bele (ČB) podlage so bili izbrani najstarejši posnetki, ki so za posamezno območje na voljo.

Pregled stanja (datuma snemanj) posameznega lista si lahko ogledate v tematskem sklopu Pomožni sloji.

klikni za povečavo klikni za povečavo
Trenutni posnetek (2009) Arhivski posnetek (1997)
Stran 41 od 47 << < 20 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.