Ažuriranje podatkov GURS (junij, 2010) in vključitev novih občin

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno).

Poleg rednega osveževanja temeljnih vsebin za vse občine so se v sistem PISO vključile še dve novi občini.

Trzin

Makole

Tako je sedaj v sistem vključenih že 119 občin. Več o postopku vključitve najdete tukaj.

PISO zgodovina

Poletni popust izobraževanj

Pripravili smo posebej ugodne cene za vse termine
PISO Uporabniškega seminarja
razpisane v poletnem času (do konca avgusta).

Vsi ki se boste prijavili lahko izkoristite 15% popust na redno ceno.

Trenutno sta že razpisana naslednja termina:
četrtek, 17.6.
četrtek, 1.7.

Podrobnosti in prijava

PISO v številkah

Ažuriranje podatkov GURS (marec, 2010) in vključitev novih občin

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno).

Poleg rednega osveževanja temeljnih vsebin za vse občine so se v sistem PISO vključile še nove občine:

Tako je sedaj v sistem vključenih že 117 občin. Več o postopku vključitve najdete tukaj.

Nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom

V razdelek vsebin v meniju tematskih sklopov s področja drugih državnih vsebin smo dodali nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom - vir podatkov: ZGS.

Sklop vsebuje tri sloje:

  • Varovalni gozdovi;
  • Gozdni rezervati ter
  • Požarno ogroženi gozdovi.

Opomba: V kolikor na karti ni območij, to pomeni, da na ozemlju občine ni nobenih območij iz posamezne kategorije.

Ažuriranje podatkov

Istočasno z vključitvijo sklopa Gozdovi s posebnim režimom smo v sistemu PISO poažurirali še podatke v tematskih sklopih Druge državne vsebine:

  • Varstvo narave;
  • Hidrografija (vode) ter
  • Državni prostorski akti in ukrepi.

Ažuriranje letalskih posnetkov DOF050

V sistemu PISO smo letalske posnetke DOF050 iz leta 2006 zamenjali z novimi listi, posnetimi v letu 2009. Območje obsega zajema južni del države. Ko bodo s strani producenta na voljo listi za preostali del države, bomo ažurirali tudi te.

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje s prikazanim območjem novih in starih listov DOF050

Na spodnjih slikah si lahko ogledate primerjavo stanja med posnetkom iz leta 2006 in letom 2009:

klikni za prikaz območja klikni za prikaz območja

DOF050 2006

DOF050 2009

Nova sezona uporabniških seminarjev

Razpisali smo nove termine (28.1. in 4.2.) uporabniškega seminarja PISO, ki smo ga vsebinsko osvežili in dopolnili glede na novosti zadnjega leta.

Podrobnosti in prijave

 

Ažuriranje podatkov Dejanska raba

V sistemu PISO smo ažurirali podatke Dejanska raba kmetijskih zemljišč (vir: MKGP)

Dejanska raba zemljišč ne sme biti zamenjana za Namensko rabo iz Prostorskega plana Občin, ki določa namembnost zemljišč; torej stavbno, kmetijsko ... in ki jo določajo prostorski akti občine.

Prosimo, da ob morebitni ugotovitvi drugačnega stanja v naravi, kot je interpretirano, to sporočite na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na elektronski naslov: raba.mkgp@gov.si

Redno osveževanje podatkov

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno). Naslednje bo predvidoma marca 2010.

Stran 45 od 47 << < 20 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.