AKTUALNO: Vrednost parcel v lasti občine

Na osnovi podatkov registra nepremičnin smo občinam pripravili poročilo o vrednosti vseh parcel, ki so v lasti občine. Poročilo je sestavljeno iz dveh preglednic.

PREGLEDNICA 1 -  vsebuje skupne podatke o številu parcel in vrednosti njihovih nepremičnin za vsak naveden subjekt, ki se smatra za lastništvo občine.

PREGLEDNICA 2 - vsebuje vrednost nepremičnin v lasti subjektov iz preglednice 1 glede na namensko rabo parcel. Kategorije namenske rabe glede na šifrant se za potrebe poročila združijo v naslednje kategorije:

  1. NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
  2. STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
  3. OSTALA ZEMLJIŠČA (kmetijska, gozdna, vodna, zemljišča kjer so mešani deleži),
  4. NI PODATKA (parcele ki v registru nepremičnin nimajo podatkov o namenski rabi).

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih (slika):

  1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
  2. Klik na opis.