Ažuriranje podatkov: Kmetijska zemljišča

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Kmetijska zemljišča (raba) smo ažurirali podatkovni sloj Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: MKGP