DESETA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)

V sodelovanju z občinsko upravo in podjetjem Urbis, d.o.o. smo izvedli DESETO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Duplek, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Občina Duplek je Sklep o TP OPN sprejela 17.08.2023, akt je veljaven od 26.08.2023.

DESETA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)