DEVETNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)

Skupaj s partnerjem Urbis d.o.o. smo izvedli DEVETNAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino HOČE-SLIVNICA, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Za ponudbo pišite na piso@realis.si.

DEVETNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)