Dodatne možnosti zaznamkov

V zadnjem razvojnem sklopu smo na pobudo in želje uporabnikov dopolnili nekatere možnosti pri Zaznamkih.

Med pomembnejšimi dopolnitvami je dodana možnost ustvarjanja skupin zaznamkov. Za skupine so dodane možnosti:

  • pregled skupnih informacij (število elementov v skupini, vsota dolžin in površin);
  • izvoz podatkov (v izmenjevalna formata GeoRSS in Text);
  • uvoz podatkov;
  • preimenovanje skupin;
  • odstranjevanje celotne skupine zaznamkov;
  • možnost prikazovanja zgolj ene skupine;
  • razvrščanje zaznamkov znotraj skupine.

Podrobnosti si oglejte v uporabniških navodilih (povezava), v poglavju 15. Zaznamki.