AKTUALNO: Dopolnitev sklopa "Nepremičnine"

V internem delu sistema PISO smo tematski sklop "Nepremičnine" dopolnili s slojem "Lastniki parcel", ki prikazuje območja zemljiškoknjižnih vložkov (ZKV*) oziroma doslej Posestnih listov (PL).

Iz napisa (labele) posameznega območja je možno razbrati naziv lastnika s pripradajočim lastniškim deležem - padajoče glede na delež. V kolikor je število lastnikov preobsežno, je na koncu napisa v oklepaju navedeno skupno število lastnikov. Do podrobnega izpisa vseh lastnikov boste prišli prek klasične poizvedbe po lastnikih zemljiških parcel.

Več o sklopu "Nepremičnine" si lahko preberete tukaj.

*ZKV bo v PISO ohranjen, dokler bodo podatki na voljo.