Druge državne vsebine > Funkcionalno razvrednotena območja (FRO)

Tematski sklop Druge državne vsebine > Funkcionalno razvrednotena območja (FRO) smo posodobili z najnovejšimi podatki s spletnega portala Interreg ISTER.

Druge državne vsebine > Funkcionalno razvrednotena območja (FRO)