DVAJSETA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Planiranje RC Celje)

Skupaj s partnerjem Planiranje RC Celje d.o.o. smo izvedli DVAJSETO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino ŽALEC, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Za ponudbo pišite na piso@realis.si.

DVAJSETA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Planiranje RC Celje)