DVANAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in RRD)

DVANAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in RRD)

V sodelovanju z občinsko upravo in podjetjem RRD, d.o.o. smo izvedli DVANAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Cerklje na Gorenjskem, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.