ENAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Domplan)

V sodelovanju z občinsko upravo in podjetjem Domplan, d.d. smo izvedli ENAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Tržič, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Občina Tržič je Odlok TP OPN sprejela 21.09.2023.

ENAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Domplan)