GOŠO 4 - bele lise

V sistem PISO smo vključili bele lise v okviru projekta GOŠO 4 (gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije), katerega cilj je omogočiti izgradnjo odprtega širokopasovnega dostopa naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s ter elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s na belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne infrastrukture in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih.

Podatki so vključeni v tematski sklop Druge državne vsebine > GOŠO 4 - Bele lise:

GOŠO 4 - bele lise