Nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom

V razdelek vsebin v meniju tematskih sklopov s področja drugih državnih vsebin smo dodali nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom - vir podatkov: ZGS.

Sklop vsebuje tri sloje:

  • Varovalni gozdovi;
  • Gozdni rezervati ter
  • Požarno ogroženi gozdovi.

Opomba: V kolikor na karti ni območij, to pomeni, da na ozemlju občine ni nobenih območij iz posamezne kategorije.

Ažuriranje podatkov

Istočasno z vključitvijo sklopa Gozdovi s posebnim režimom smo v sistemu PISO poažurirali še podatke v tematskih sklopih Druge državne vsebine:

  • Varstvo narave;
  • Hidrografija (vode) ter
  • Državni prostorski akti in ukrepi.