Izboljšava ZKP (Zemljiškokatastrski prikaz)

Pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanja z objekti prometne in komunalne infrastrukture otežuje slaba natančnost lokacijskih podatkov Zemljiško katastrskega prikaza (ZKP).

ZKP je grafični prikaz parcel in vsebuje meje parcel in parcelnih delov ter parcelne številke. Natančnost je odvisna od vrste katastra, načina izmere in merila katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo prikaza. Za večino območja Slovenije so bili vir za izdelavo ZKP katastrski načrti grafične izmere v merilu 1:2880. Takšen ZKP odstopa od natančnosti digitalnih ortofoto načrtov tudi za več metrov. ZKP se uporablja tudi kot osnova pri pripravi različnih prostorskih vsebin (Občinski prostorski načrt), kar posledično pomeni slabšo natančnost vseh tako nastalih evidenc.

Za rešitev tega problema vam skupaj s partnerskim podjetjem LGB, d.o.o ponujamo
storitev Izboljšave lokacijskih podatkov ZKP:

Storitev

Za izboljšavo se uporabi postopek homogenizacije po membranski metodi s katero je možno izboljšati položajno natančnost ZKP do +-0,5m. Vhodni podatki za izvedbo postopka so obstoječi numerični podatki preteklih meritev Zemljiškega katastra in Digitalni ortofoto načrti (DOF).

Omenjena metodologija predstavlja tudi pomemben finančni prihranek v primerjavi s postopkom nove izmere, ki je dolgotrajen in povezan z visokimi stroški. Poleg tega pa pri tej metodologiji pri terenskih meritvah ni potrebno vabiti strank.

Rezultati

S postopkom izboljšave se doseže da je ZKP skladen z Digitalnim ortofoto načrtom ter tako postane kvalitetna osnova za nadaljno uporabo. Predvsem je smiselno opraviti tak postopek pred pripravo Občinskega prostorskega načrta.

Rezultati se vključijo v sistem PISO.

Po opravljenem postopku pregledamo in svetujemo Občini pri morebitnih korekcijah drugih vsebin, ki so vezane na ZKP.

Strošek

Cena je že od 200 EUR/ha +DDV.
Odvisno od velikosti območja, kakovosti zemljiškokatastrskih podatkov in števila parcel.

Na podlagi konkretnih podatkov vam lahko pripravimo točno ponudbo.

Za več informacij nas kontaktirajte.