Izdaja PNR za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Aplikacija PISO Lokacijska informacija omogoča izdelavo:

  • Potrdil o namenski rabi;
  • Lokacijskih informacij;
  • Potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG);
  • Potrdil o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupnih pravic;
  • Drugih potrdil (soglasja, dovoljenja, ukrepi …).

Vezano na poziv SKZG (vir: SOS) smo občinam pripravili paketno ponudbo, ki zajema:

  1. Skeniranje in pozicioniranje (referenciranje) starih aktov (srednjeročni in družbeni plani);
  2. Vključitev podatkov v PISO in aplikacijo PISO Lokacijska informacija;
  3. Pripravo predloge za enostavno izdelavo potrdila za SKZG na datume 1993, 2004 in danes.

klikni za povečavo