KAKO do opisa tematskega sklopa oziroma karte

Tematski sklopi oziroma karte, ki se nahajajo v PISO Spletnem pregledovalniku, prikazujejo določene vsebinsko sorodne prostorske podatke -> tematike. Številni izmed njih so za lažje razumevanje prikazanih prostorskih vsebin opremljeni z opisom, nekateri pa vsebujejo tudi povezave na dodatne priloge ali spletne strani (Odlok OPN, Legenda OPN, spletne strani virov podatkov …).

Do opisa posameznega tematskega sklopa dostopamo tako, da najprej izberemo želen tematski sklop (1) in nato v naslovni vrstici prikaza kliknemo na ikono »opis« (2). Ob tem se v tekstovnem prikazu pod karto izpiše opis tematskega sklopa z morebitnimi povezavami na dodatne priloge ali spletne strani (3).

klikni za povečavo

POSEBNOST: pri posameznih tematskih sklopih (npr. Občinski prostorski načrt (OPN)) se opis vsebin izpiše tudi ob aktivaciji orodja Lokacijska poizvedba (»i«) in kliku na karto.