KAKO poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli

Iskanje točno določenih parcel in ogledovanje podatkov o njih je ena izmed najpogostejših operacij v PISO Spletnem pregledovalniku. Izvedemo jo tako, da v izbirniku v zavihku »iskanje« pri iskalnemu polju nepremičnine ohranimo privzeto vrednost (»zemljiški kataster«) (1). S seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO (2) ter v sosednje desno vnosno polje vpišemo številko iskane parcele (števec/poddelilka) (3). Iskanje parcele sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja za parcele (4).

V grafičnem prikazu (karta) se nam izbrana parcela označi (obarva), v tekstovnem delu pa se generira poročilo o njej - izpišejo se podatki iz zemljiškega katastra in registra nepremičnin, kot so številka parcele, površina, lastnik (v javnem delu PISO zgolj pravne osebe, v internem tudi fizične osebe), namenska raba, vrednost nepremičnine …

klikni za povečavo

S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu tekstovnega prikaza lahko izpišemo poročilo o parceli tudi v PDF format ter ga shranimo na računalniku ali natisnemo.

OPOMBA: Za prikaz PDF dokumenta potrebujemo »Adobe Reader«, ki ga lahko brezplačno prenesemo s spletnega naslova www.adobe.com.