Karta potresne nevarnosti

V obstoječ tematski sklop Druge državne vsebine > Geologija in potresi > Potresi smo vključili VELJAVNO karto potresne nevarnosti.

Več informacij v zvezi s pripravo nove karte potresne nevarnosti najdete tukaj.

Karta potresne nevarnosti