Ste komunalno podjetje?

PISO je v Sloveniji najbolj razširjena občinska rešitev na področju geoinformatike. Pester nabor rešitev širimo tudi na področje specializiranih uporabnikov, kot so Komunalna podjetja, ki nekatera že uporabljajo storitve paketa PISO pri svojih vsakdanjih opravilih.

vstopi vstopi vstopi

PISO Splošni katastri

PISO Splošni katastri omogoča enostavno in hitro vzpostavitev ter vodenje katastrov in drugih na prostor vezanih zbirk podatkov brez potrebe po uporabi konvencionalnih GIS rešitev. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Pokopališča

PISO Pokopališča omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.