Kulturna dediščina

V PISO smo vključili nove podatke s področja kulturne dediščine:

  • register nepremične kulturne dediščine se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Register nepremične dediščine,
  • register nesnovne kulturne dediščine se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Register nesnovne dediščine,
  • obstoječi podatki pravnih režimov varstva kulturne dediščine se nahajajo v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Varstveni režimi kulturne dediščine eVRD.

Podatki se ažurirajo tedensko.

Kulturna dediščina