Letalski posnetki 2022

V sistem PISO smo dodali novo podlago "Letalski posnetki 2022". Podlaga je na voljo pri občinah na SV delu Slovenije, kot je prikazano na shemi snemanja.

Letalski posnetki 2022