Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin 2022 - postopek usklajevanja z občinami

Obveščamo vas, da smo v internem dostopu sistema PISO za namen postopka usklajevanja z občinami objavili predlog modelov vrednotenja za vseh 17 modelov, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji.

Tematski sklop je poimenovan »Modeli vrednotenja nepr. 2022 (PREDLOG)«:

GURS je na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.77/17, 33/19 in 66/19, v nadaljevanju ZMVN-1), ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele vrednotenja vsake dve leti. Ob pregledu aktualnih modelov iz leta 2020 so ugotovili, da le-ti niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato so jih dolžni prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin.

Postopek usklajevanja bo potekal od ponedeljka, 16. 5. 2022, do četrtka, 16. 6. 2022.

Pripombe in predloge pošljite na elektronski naslov pisarna.gu@gov.si.

Namig: v PISO lahko z orodjem Zaznamki (točkovni, linijski ali poligonski) izdelate grafične pripombe in jih Uradu za množično vrednotenje posredujete v formatu ESRI SHP. Takšen format bo imel poleg atributne pripombe tudi grafično označeno mesto pripombe, kot jo boste na karti narisali.

Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin 2022 - postopek usklajevanja z občinami