Modeli vrednotenja nepremičnin 2024 (PREDLOG)

V INTERNI del sistema PISO smo vključili nov tematski sklop Modeli vrednotenja nepr. 2024 (PREDLOG) s predlogom novih vrednostnih con.
Postopek usklajevanja z občinami se prične 10. maja 2024 in traja do 10. junija 2024.

Več informacij na pisarna.gu@gov.si

Modeli vrednotenja nepremičnin 2024 (PREDLOG)