Nov PISO portal

V sklopu rednih razvojnih nalog posameznih komponent sistema PISO smo sedaj temeljito prenovili tudi spletno mesto. Pred vami je tehnološko in vsebinsko posodobljen PISO Portal preko katerega vam bomo tudi v bodoče posredovali vse kjučne informacije o sistemu.

Zaradi reorganizacije vsebin so nekatere stare objave dostopne kot arhivski dokumenti: 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008.