NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec

Pripravili smo naslednje posodobitve spletnega pregledovalnika:

1. Vsebina lokacijske in geometrijske poizvedbe

  • upošteva se vidnost slojev,
  • dodana je informacija o slojih oziroma tematskih sklopih, ki poizvedbe ne podpirajo,
  • dodana je možnost izvajanja poizvedbe po vseh slojih (stari način).

V praksi to za uporabnike pomeni večjo preglednost rezultatov, več kontrole in usklajenost med stanjem na karti ter vsebino lokacijske oziroma geometrijske poizvedbe.

2. Podpora novemu državnemu koordinatnemu sistemu D96/TM

  • dodana je možnost prikaza in preračuna koordinat v novem sistemu.

Zaradi želja uporabnikov smo podprli tudi nov koordinatni sistem, ki bo v prihodnosti zamenjal obstoječi državni koordinatni sistem D48/GK.

3. Spremembe pri registru prebivalcev (interno)

  • lokacijska in geometrijska poizvedba vsebujeta še podatek o številu samo stalno prijavljenih oseb na hišni številki ter podatek o statusu prebivališča pri posameznem prebivalcu,
  • dodano je opozorilo v primeru uporabe neažurnih podatkov z navodilom o pridobitvi novega stanja,
  • dodano je opozorilo v primeru da podatki niso vključeni z navodilom o pridobitvi podatkov.

Samo za interne uporabnike.

4. Spremembe pri izpisu podatkov Zemljiškega katastra

  • dodan je grafični prikaz pri izpisu v PDF za posestni list ter lastnika (interno), enako kot izpis podatkov o parceli,
  • boniteta parcele je dodana v seznam parcel pri izpisu geometrijske poizvedbe ter posestnem listu.

5. Spremljanje novic portala PISO

  • dodana je možnost spremljanja zadnjih novic portala PISO. Seznam novic je dostopen v glavnem meniju in se privzeto izpiše ob prijavi v sistem.

6. Manjši popravki in interne posodobitve