NOVO! Storitev PISO POBUDE in SPREMEMBE OPN

 

Zbiranje in vrednotenje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč je lahko enostavno. S storitvijo PISO POBUDE in SPREMEMBE OPN vam nudimo sistematično izpeljavo postopka - od prejema pobud do izdaje mnenja.

Pri tem vam nudimo:

  • zbiranje in pregledovanje zbranih pobud preko PISO Spletnega pregledovalnika,
  • strokovno vrednotenje pobud s strani urbanista,
  • obdelavo in pripravo obvestila z utemeljitvijo vlagateljem,
  • ter pripravo gradiva za seje delovnih teles
  •  

Več o tem: PISO Pobude in spremembe OPN.

Pobude se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu, ki je izdan na podlagi šestega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.

Zahtevajte ponudbo:
kontakt