NOVO! Vplivno območje (buffer)

V PISO smo dodali novo funkcionalnost Vplivno območje (Buffer), ki omogoča izris poljubno velikega območja okrog izbrane točke/linije/poligona in nato na tem območju geometrijsko poizvedbo.

Geometrijo, okrog katere želimo določiti vplivno območje, lahko določimo na 2 načina:

  • Ročni vnos geometrije (preko orodja Geometrijska poizvedba -> Vnos geometrije)
  • Izbor že obstoječe geometrije.

Postopek za določitev vplivnega območja:

1. Najprej narišemo ali izberemo obstoječo geometrijo, okrog katere želimo določiti vplivno območje.

2. Izvedemo geometrijsko poizvedbo. Rezultat poizvedbe se izpiše v atributnem oknu pod karto.

3. V atributnem oknu izberemo pri izpisu Izbrane geometrije orodje za vnos vplivnega območja.

klikni za povečavo