V preteklih dneh smo poleg intenzivnega razvoja na področju namenskih aplikacij zaključili z razvojnim ciklom in prehodom na novo tehnologijo sistema PISO ter prenovili delo z nepremičninskimi evidencami. Nekaj glavnih poudarkov:

  1. Enotno iskanje nepremičnin - sprememba v izbirniku in načinu iskanja, odslej je omogočeno iskanje vseh nepremičnin (tako parcel kot stavb/stavbnih delov znotraj ene katastrske občine KO) z enotnim iskalnikom;
  2. Poenoteno iskanje lastnikov nepremičnin glede na naziv tako stavb kot parcel*;
  3. Register nepremičnin (REN) - k izpisu informacij o parcelah in stavbah iz posameznih katastrov so dodane informacije iz Registra nepremičnin - z vrednostmi nepremičnin;
  4. Parcelam je dodan upravljavec (kjer je vpisan);
  5. Označevanje parcel na območju občine brez omejitev prikaza pri določenih merilih;
  6. Tematski sklop "Nepremičnine" - sprememba prikaza parcel v lasti občine (katerekoli oz. občine prijave), dodan prikaz parcel v upravljanju občine;
  7. Tematski sklop "Poslovni subjekti" - posodobitev in poenostavitev iskanja po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Podrobnosti z opisi in nasveti pri upravljanju posameznih funkcionalnosti sledijo v kratkem, sledila bo tudi posodobitev uporabniških navodil. Za vprašanja in nasvete nam pišite na kontakt.

*funkcionalnost internega dostopa 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.