Pripravili smo izboljšave pri naslednjih sklopih spletnega pregledovalnika:

1. Koordinatni sistem
Poleg že obstoječe možnosti koordinatnega kalkulatorja je sedaj možno preklopiti prikaz koordinat iz državnega koordinatnega sistema (D48/GK) v GPS koordinatni sistem (WGS84) v geografski obliki (stopinje, minute)

2. Poročilo za lokacijo
Dodali smo možnot izbire grafičnih prilog pred generiranjem dokumenta, ki vsebuje tudi več informacij (državni podatki, stanje podatkov, tudi datum letalskega posnetka).

Poročilo za lokacijo je dostopno preko lokacijske poizvedbe in je zbirni dokument o lokaciji z opisnim in grafičnim delom državnih in občinskih podatkov.


3. Zaznamki
Izpis podatkov o zaznamkih preko lokacijske poizvedbe vsebuje dodatne informacije glede na geometrijo zaznamka (površina, obseg, dolžina). Prav tako je preko lokacijske poizvedbe omogočeno neposredno dodajanje točkovnega zaznamka.

4. Izpisek za parcelo
Izpisek za parcelo sedaj poleg opisnih podatkov zemljiškega katastra (ZK) vsebuje tudi grafični prikaz označene parcele.


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.