NOVOST: Divja odlagališča odpadkov

V sistem PISO smo vključili splošen tematski sklop Druge državne vsebine ⇒ Divja odlagališča odpadkov. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki so jih evidentirali prostovoljci v sklopu akcije "Očistimo Slovenijo"

Pregled stanja si lahko pogledate v meniju Stanje podatkov.