Novosti iz Pravilnika o načinu označevanja javnih cest

DRSI bo v nekaj mesecih občinam poslala nabor evidenčnih številk za kolesarske poti. Zaradi novega imena za kategorijo občinskih kolesarskih poti in novih evidenčnih številk za odseke občinskih kolesarskih poti bo občina morala spremeniti odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest.

To lahko storite ob naslednji spremembi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest. Če boste pri tem potrebovali našo pomoč, nas kontaktirajte!

Vir: Pravilnik o načinu označevanja javnih cest 2024

Novosti iz Pravilnika o načinu označevanja javnih cest