Novosti pri delu s parcelami

Pripravili smo naslednje novosti, ki se nanašajo na delo s podatki Zemljiškega katastra in evidenco Registra nepremičnin:

 1. Geometrijska poizvedba in Parcele

V seznam parcel kot rezultat Geometrijske poizvedbe, smo dodali tri nova polja:

  1. NAMENSKA RABA (podatek, ki ga Geodetski upravi posredujejo občine, parcela lahko ima več rab, zato se izpiše samo največja z deležem v %, kadar je delež največje rabe manjši od 60% se izpiše samo "mešana raba"),
  2. VRSTA NEPREMIČNINE (parcela ali parcela s stavbo),
  3. VREDNOST NEPREMIČNINE (po podatkih Geodetske uprave na osnovi Registra nepremičnin).

Ti podatki so bili dosedaj vidni samo pri izpisu za posamezno parcelo.

Več o Geometrijski poizvedbi.

OPOMBA: Geometrijska poizvedbas upošteva vidne vsebine na karti, zato je potrebno parcele prikazati na karti, preden se zažene Geom. poizvedba.

2. Parcele v seznamu za lastnika ali posestni list*

Tudi pri seznamu parcel, za izbranega lastnika ali posestni list so dodana zgoraj opisana polja.

3. Sprememba pri iskanju po lastnikih Zemljiškega katastra*

Na željo uporabnikov se sedaj pri iskanju po lastniku ZK in kadar se označi "išči samo lastnike v izbrani katatrski občini" prikažejo na karto in v seznamu samo parcele oz. posestni listi izbrane katastrske občine. Tako imamo nov tip izpisa za določenega lastnika samo znotraj izbrane katastrske občine.

klikni za povečavo

* samo v internem dostopu