Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin

Za uporabnike aplikacije PISO Evidenca nepremičnin smo pripravili naslednje novosti:

1. Razširjen prikaz lastništva nepremičnin glede na občino

Zaradi boljšega spremljanja usklajenosti evidenc Geodetske uprave in Zemljiške knjige smo pripravili nov način prikaza v smislu lastništva nepremičnine glede na občino.

Kratka razlaga novih vrednosti:

  • Lastnina 1/1 - nepremičnina je v celoti v lasti občine tako v evidenci Geodetske uprave kot Zemljiški knjigi,
  • Solastnina - nepremičnina je v delni lasti občine tako v evidenci Geodetske uprave kot Zemljiški knjigi,
  • Lastnina 1/1 (GURS) - nepremičnina je v celoti v lasti občine v evidenci Geodetske uprave, ni pa v lasti občine v Zemljiški knjigi (ali pa podatki Zemljiške knjige niso uvoženi),
  • Solastnina (GURS) - nepremičnina je v delni lasti občine v evidenci Geodetske uprave, ni pa v lasti občine v Zemljiški knjigi (ali pa podatki Zemljiške knjige niso uvoženi),
  • Javno dobro - lastnik nepremičnine je v evidenci Geodetske uprave Javno dobro v celoti,
  • Ni v lasti - nepremičnina ni v lasti občine v evidencah Geodetske uprave in Zemljiške knjige,
  • NEUREJENO -  nepremičnina ni v lasti občine v evidenci Geodetske uprave, je pa v lasti občine v Zemljiški knjigi.

2. Nova poročila

  • nepremičnine po posamezni katastrski občini,
  • nepremičnine po lastništvu iz zgornje točke,
  • nepremičnine glede na občino kot upravljalca.

Vsa poročila omogočajo prikaz in izvoz seznama nepremičnin v Excel ali Word.