Območja soglasja

V PISO smo vključili območja soglasja. Območje soglasja je območje, kjer je za spreminjanje mej parcel potrebno predhodno pridobiti soglasje občine.

Območja soglasja