Odpri v OpenStreetMap

Ukaz "Povezava na trenutni pogled", ki omogoča odpiranje trenutnega pogleda v drugih spletnih kartah (Google Maps, Here, Bing Maps), smo dopolnili z možnostjo "Odpri v OpenStreetMap".

Uporabniki te platforme, uporabne pri navigaciji v (gorskem) kolesarstvu in pohodništvu, boste gotovo veseli hitrega dostopa in prehoda med sistemi.

Odpri v OpenStreetMap