Oskrba s pitno vodo - poročanje o doseženih standardih opremljenosti

Skladno z navodilom Ministrstva za kmetijstvo (MKO) smo za občine pripravili postopek priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo na območju aglomeracij v občini.

V ta namen je bil pred časom v pregledovalnik PISO vključen sloj Aglomeracije - VODOVOD povezava, nekatere osnovne informacije je možno pridobiti s pomočjo funkcionalnosti Geometrijska poizvedba.

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MKO.

Vsebina storitve

Storitev vključuje pripravo zbirnika za posredovanje MKO na podlagi matematične analize prostorskega prekrivanja podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO): 

  • Aglomeracije - VODOVOD - območja za poročanje;
  • Kataster stavb (KS) - stavbe na območju aglomeracij;
  • Register nepremičnin (REN) - stanovanjska raba, opremljenost z vodovodom;
  • Hišne številke iz registra prostorskih enot (RPE) - naslovi;
  • Centralni register prebivalcev (CRP) - število prebivalcev na naslov.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo