OSMA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)

Skupaj s partnerjem URBIS d.o.o. smo izvedli OSMO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Rogatec, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

OSMA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbis)