Parcele - Urejene meje

V sistemu PISO je bila izvedena posodobitev skupnega sloja "Parcele - Urejene meje", ki je odslej vezana na parcelno stanje po Katastru nepremičnin (ZKN).

Parcele - Urejene meje