PETA uspešna Tehnična posodobitev OPN - ZA PRVO MESTNO OBČINO (!) (v izvedbi Realis in MOV)

Potrjena tehnična posodobitev OPN za PRVO MESTNO OBČINO - gradivo na https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/3471/index.html

V sodelovanju z občinsko upravo Mestne občine Velenje smo uspešno izvedli tehnično posodobitev OPN na parcelno stanje po Katastru nepremičnin (TP OPN) skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Samostojni postopek tehnične posodobitve se tako lahko nadaljuje z javno razgrnitvijo.

PETA uspešna Tehnična posodobitev OPN - ZA PRVO MESTNO OBČINO (!)  (v izvedbi Realis in MOV)