PISO 2023

11.5.2023 smo v Kristalni palači s predavatelji iz MNVP in DRSI ter partnerskimi podjetji predstavljali aktualne tematike, s katerimi se ukvarjamo:


  • Tehnična posodobitev prostorskih izvedbenih aktov z uskladitvijo grafičnega dela s katastrom nepremičnin.

  • Vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zemljišč in razvojnih stopenj.

  • Vzdrževanje evidence dejanske rabe zemljišč pod občinskimi cestami.

  • Komunalni prispevek.

  • Nove razvojne paradigme prostorskega načrtovanja in podrobnejšega načrtovanja projektov.


Na dogodku smo predstavili najnovejše informacije in smernice na teh področjih. Verjamemo, da so bile predstavljene tematike za udeležence zanimive in koristne.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo