PISO Ceste - nadgradnja aplikacije

V aplikaciji PISO Ceste smo omogočili možnost priprave skupne odločbe za več zapor hkrati. V odločbo se ob izboru tipa zapore avtomatsko doda tudi grafični del zapore v naravi in njen shematski prikaz po veljavnem šifrantu.

PISO Ceste - nadgradnja aplikacije