PISO Desktop - izvoz podatkov v vse standardne formate

V namizni aplikaciji PISO Desktop je omogočen enostaven izvoz poljubnega sloja v vse standardne formate:

  • *.shp - format za zapis grafičnih podatkov in njihovih atributov berejo vsi GIS pregledovalniki (ArcMap, MapInfo, QGis),
  • *.dxf - izmenjevalni format za CAD pregledovalnike (AutoCAD),
  • *.kml - zapis grafičnih podatkov za prikaz v spletnem pregledovalniku, kot je Google Zemlja,
  • *.geojson - zapis grafičnih podatkov v računalniškem jeziku JSON (JavaScript Object Notation).

V aplikacijo PISO Desktop lahko uporabniki uvažate poljubne sloje, ki jih potem uporabite kot podlago ali pa jim preko aplikacije PISO Splošni katastri spreminjate atribute in grafiko. Podatke lahko po obdelavi enostavno izvozite v poljuben format za prikaz v drugih programskih orodjih ali za arhiviranje.

klikni za povečavo