PISO Javna razsvetljava - NOVO

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta razsvetljave in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave ter beleženje porabe ob predpostavki pridobivanja podatkov s strani dobavitelja električne energije.

Določila glede pravilne izbire posameznih svetilnih teles določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Upravljavci razsvetljave morajo po tej uredbi vzpostaviti načrt razsvetljave in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.

PISO Javna razsvetljava - NOVO