PISO NUSZ seminar in novosti v aplikaciji

Vabimo vas na PISO NUSZ seminar, katerega vsebina bo zajemala kratek pregled aplikacije, njene funkcionalnosti in orodja. Aplikacijo uporablja že 40 občin.
Seminar je BREZPLAČEN in bo potekal v torek, 19.1.2016 ob 11:00 in četrtek, 28.1.2016 ob 9:00, v prostorih našega podjetja na Brnčičevi 41g v Ljubljani. Na voljo vam bomo tudi za vsa vprašanja v zvezi z aplikacijo in posodobitvijo podatkov z REN.

Aplikacijo PISO NUSZ redno posodabljamo, saj želimo, da je čim bolj enostavna za uporabnika. Novosti, ki jih lahko izpostavimo z začetkom leta 2016:

  • obdelava kupoprodajnih pogodb (IDIS) preko integriranega orodja (povezava),
  • vnos pritožb v aplikacijo in avtomatska izdelava mnenj (povezava),
  • sprotno opozarjanje uporabnika na potencialne napake (grafičen prikaz objektov, pri katerih se ne ujemajo točke komunalne opremljenosti),
  • grafičen prikaz pasov komunalne opremljenosti in kontrola podatkov NUSZ glede na geometrijo,
  • veliko analiz za kontrolo podatkov,
  • enostaven izvoz podatkov za FURS in izvoz Excel datoteke za vodenje lastnega arhiva.

Z novostmi imate popolno kontrolo nad pregledom, urejanjem in oddajo podatkov.

Prijava na PISO NUSZ seminar: