PISO Pokopališča - skladna z novo zakonodajo

Aplikacija PISO Pokopališča omogoča vodenje evidence grobov, pokojnih in najemnikov skladno z zakonodajo (Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)).

Različni grafični prikazi in analize ter izmenjava podatkov z računovodskimi programi so v veliko pomoč pri vodenju evidence (prikaz prostih grobov, prikaz neplačnikov...) in pomenijo pravo dodano vrednost v primerjavi z evidenco v klasični obliki.

Aplikacija omogoča:

  • enostavno evidentiranje pokopališč in grobov (grafični zajem in prikaz),
  • vodenje podatkov o grobu in najemu (tip groba, najemnik, trajanje najema, delež, pokojni,…),
  • vodenje zgodovine najemnikov groba,
  • priprava najemnih pogodb,
  • priprava plačilnih nalogov za najemnine (UPN obrazec),
  • izmenjava podatkov z računovodskimi programi,
  • analize in orodja (prosti grobovi, neplačniki, izvoz/uvoz podatkov, poročila,…),
  • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
  • prikaz podatkov tudi v PISO Spletnem in Mobilnem pregledovalniku.

klikni za povečavo

Več informacij o aplikaciji lahko pridobite tukaj