PISO Splošni katastri zmorejo več, kot se zdi

Poleg uvoza in izvoza SHP/DWG/GPX, izdelave poljubnih prostorskih evidenc (oglasne table, šolske poti, kataster dreves, vrtički ...), pripenjanja geolociranih slik s pametnega telefona, so imeli PISO Splošni katastri tudi to lastnost, da so lahko nekoliko zmotili delovanje PISO-ta, vendar le, če se je strokovnjak za GIS z MO Novo mesto posebej potrudil pri nastavitvah prikaza legende :)

Ekipa PISO je za kak siv las bogatejša (kot gre razbrati s slike), aplikacija pa je zdaj še toliko boljša! 

Več informacij na povezavi PISO Splošni katastri.

PISO Splošni katastri zmorejo več, kot se zdi